Er isoleringen i orden – med en termografi er du sikker i din sag

Kender du det, at man nogen steder i huset synes der er koldere, end andre steder?

Med en termografi kan du være helt sikker på, om isoleringen er i orden.

Hvad er termografi

Termografi foretages med et specielt kamera, som ved hjælp af infrarødt lys kan skelne mellem varme og kulde. Du vil nemt kunne se om du har ret i dine antagelser eller ej.

Vil du være sikker på at der ikke er kuldebroer pga. mangelfuld isolering eller utætheder, så er det klart den nemmeste metode. For at afkode billedet korrekt kræves der stor erfaring. Det er derfor ikke tilrådeligt at du selv giver dig af med at leje et termografikamera.

Hvad er teknikken bag et termografikamera?

Som nævnt indledningsvist, så fungerer kameraet ved hjælp af infrarødt lys. Det temperaturfølsomme kamera inddeler varme og kulde i en farveskala. De kolde farver vil vises i blå og grønne nuancer, mens de varme farver vises som gule eller røde. På grund af den høje detaljeringsgrad, så gør det arbejdet med at identificere varmetab og varmespild meget enkelt.

Billederne (termogrammer blandt fagfolk), vil med stor sikkerhed kunne afsløre detaljer som viser om din bolig er tæt. Eller sagt på en anden måde: de viser om du fyrer for fuglene, eller selv har mest glæde af varmen. Da du i sagens natur ikke kan se disse ting med det blotte øje, så er termografi et vigtigt skridt hen imod overvejelser om efterisolering.

Lad fagfolk om at lave termografering

Det kræver stor erfaring at kunne tolke termogrammer. Derfor anbefales det, at du lader en af de mange virksomheder der tilbyder ydelsen udføre arbejdet. Du finder dem nemt ved en søgning på nettet. For at kunne udpege særligt problematiske områder, er det bedst med en fagmands ekspertise.